Hướng dẫn tạo Audience Remarketing trong Facebook

Thế mạnh của quảng cáo trên facebook là nhắm mục tiêu chính xác. Ở đây không để cập đến nội dung quảng cáo, chất lượng hình ảnh và các yếu tố khác mà chỉ quan tâm tới việc bạn nhắm mục tiêu Khách hàng của mình như thế nào.
Bạn là ai?
Ở đây chúng ta chỉ nhắm đến những người đã vào thăm website của mình từ một nguồn nào đó. Nhằm mục đích quảng bá cho thương hiệu, sản phẩm của mình, nhà quảng cáo muốn Facebook nhắm mục tiêu là bám đuổi lại họ khi vào facebook.
Tiếp thị lại trên facebook là gì?
Tiếp thị lại là việc quảng cáo trên facebook bám đuổi những người đã truy cập website của nhà quảng cáo trước đó nhằm giúp cho họ nhìn thấy được thương hiệu, sản phẩm của nhà quảng cáo. Để thực hiện được điều này, facebook cung cấp một công cụ theo dõi được gắn vào các trang web nào muốn bám ghi nhận Khách hàng gọi là pixel.
Bất cứ khi nào pixel được kích hoạt, facebook nhận được một thông báo là có người truy cập trang này. Lúc đó facebook căn cứ vào những rules đã được nhà quảng cáo thiết lập trong giao diện quản trị từ đó quyết định sẽ bám đuổi Khách hàng những quảng cáo nào.
Việc tạo các rules để hiển thị quảng cáo nào, trang nào thì do nhà quảng cáo tự định nghĩa.
Cài đặt Pixel
Từ giao diện Manage Ads, Chọn Tools -> Audiences

huong-dan-tao-audience-ramarketing-trong-facebook-2

Click chọn Create a Custom Audience

huong-dan-tao-audience-ramarketing-trong-facebook-3

Đến giao diện này bạn cần chọn Website Traffic.

huong-dan-tao-audience-ramarketing-trong-facebook-4

Nêu bạn chưa tạo Pixel thì chương trình sẽ cho phép bạn tạo Pixel, còn nếu đã có thì sẽ cho phép view pixel.
Pixel là một đoạn mã Javascript được facebook tạo ra. Bạn dùng đoạn mã này để đưa vào trong thẻ <head> của website.
Mỗi account chỉ có duy nhất một pixel này. Và bạn sẽ đưa mã này vào tất cả những trang mà bạn muốn theo dõi Khách hàng truy cập.
Tạo Custom Audience
Sau khi Pixel được tạo và gán vào hết những trang web cần theo dõi Khách hàng truy cập, bạn sẽ tiến hành bước tiếp theo là định nghĩa các rules trong facebook để chỉ cho facebook biết với những đối tượng nào thì cần hiển thị mẫu quảng cáo nào.

huong-dan-tao-audience-ramarketing-trong-facebook-5

Các tùy chọn trong Website traffic
– Anyone who visits your website: Là bất cứ người nào truy cập vào website của bạn(Với điều kiện là những trang nào có gán Pixel)
– People who visite specific web pages: Chỉ chọn những trang nào cần theo dõi Khách hàng truy cập
– People visiting specific web pages but not others: Khách hàng đã truy cập trang nào đó nhưng không truy cập vào trang khác. Ví dụ: Khách hàng vào trang giỏ hàng nhưng chưa đến trang thanh toán.
– People who haven’t visited in o certain amount of time: Khách hàng là những người đã truy cập vào website của mình nhưng không quay lại trong bao nhiêu ngày nào đó.
– Custom Combination: Với tùy chọn này thì mình sẽ kết hợp các điều kiện một cách uyển chuyển.

huong-dan-tao-audience-ramarketing-trong-facebook-6

URL: là địa chỉ hoặc một phần địa chỉ của trang web.
Điều kiện ở đây là contains(Chứa) hoặc equals(Bằng). Với những điều kiện đồng thời thì dùng toán tử and; Với những điều kiện chọn lọc thì dùng toán tử or.

* Ví dụ 1: Giỏ hàng có URL chứa: /giohang.htm; Trang thanh toán có URL chứa: /camon.htm
Chúng ta định nghĩa những Khách hàng đã vào giỏ hàng và hoàn tất việc mua hàng thì
URL Contains /giohang.htm and /camon.htm
* Ví dụ 2: Sản phẩm A có URL chứa /sanpham-A.htm; Sản phẩm B có URL chứa /sanpham-B.htm và giỏ hàng có URL chứa /giohang.htm

=> Chúng ta định nghĩa Khách hàng đã xem sản phẩm A hoặc sản phẩm B và đã cho vào giỏ hàng;
((URL contains /sanpham-A.htm) or (URL contains /sanpham-B.htm)) and URL contains /giohang.htm
Exclude: Những điều kiện không thuộc các nhóm trên.
* Ví dụ: Giỏ hàng có URL chứa: /giohang.htm; Trang thanh toán có URL chứa: /camon.htm Sản phẩm A có URL chứa /sanpham-A.htm. Như vậy khi định nghĩa Khách hàng đã cho sản phẩm A vào giỏ hàng nhưng chắc chắn chưa mua.
URL contains /sanpham-A.htm and /giohang.htm trong exclude sẽ là URL contains /camon.htm.

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn nhập tên Audience vào để sử dụng khi tạo quảng cáo. Nhấn nút create audience để hoàn tất.

Chúc các bạn thành công nhé!

Hướng dẫn tạo Audience Remarketing trong Facebook
5 (100%) 10 Đánh Giá
Danny Shelton Jersey