Hướng dẫn cấp quyền truy cập tài khoản Google Adwords

Bạn là nhà quảng cáo, cá nhân hay doanh nghiệp đang có tài khoản quảng cáo Google adwords. Bạn muốn một ai đó, như nhân viên của bạn, khách hàng của bạn… Truy cập vào tài khoản Adwords, giúp bạn quản lý, chỉnh sửa,.. hay chỉ là xem số liệu thống kê. Tất cả đều được hệ thống Google Adwords cho phép bạn làm điều này. Bài viết sau hướng dẫn bạn làm được điều đó.

Để trao quyền cho một ai đó, đầu tiên tài khoản đó chưa đăng ký account Google Adwords.

Bước 1:

  • Bạn vào tài khoản Google Adwords của bạn, rồi làm theo hướng dẫn hình sau:

huong-dan-cap-quyen-truy-cap-google-adwords-1

Bước 2:

  • Bạn bấm vào USER: Để trao quyền cho email khác.

huong-dan-cap-quyen-truy-cap-google-adwords-2

Bước 3:

  • Bạn điền Email bạn cần trao quyền.
  • Đặt tên làm sao cho dễ nhớ

huong-dan-cap-quyen-truy-cap-google-adwords-3
huong-dan-cap-quyen-truy-cap-google-adwords-4

Bạn chọn các quyền cho email:

-Quyền chỉ Email:

Được phép nhận các loại báo cáo qua Email
Không có quyền truy cập tài khoản

–Quyền chỉ đọc:

Được phép nhận báo cáo qua Email
Được phép duyệt các Tab Chiến dịch, Công cụ và phân tích
Không có quyền chỉnh sửa cài đặt, quảng cáo…
– Quyền thông thường

Được phép nhận báo cáo qua Email
Được truy cập vào tất cả các Tab hiện có trong tài khoản
Không thể cấp quyền hoặc thay đổi quyền cho người khác

  • Sau khi bạn chọn cấp độ truy cập, thì email người được cấp quyền sẽ nhận một email từ hệ thống Google Adwords, bạn nhắc họ nhấn vào link như hình để Accept.

huong-dan-cap-quyen-truy-cap-google-adwords-5

Lúc này, họ sẽ được dẫn tới các giao diện sau:

  • Tick chọn: I have an email address and password i already use Googlr service like AdSense, Gmail, Youtube, or Google +
  • Tức là bạn muốn nói cho Google biết bạn đã có tài khoản được sử dụng các dịch vụ của Google

huong-dan-cap-quyen-truy-cap-google-adwords-6

Sau khi bạn tick chọn thì được dẫn đến giao diện như hình sau:

Và tick chọn như hình: Tức bạn muốn sử dụng Account này để truy cập vào Google Adwords.

huong-dan-cap-quyen-truy-cap-google-adwords-7 huong-dan-cap-quyen-truy-cap-google-adwords-8

Bạn điền mật khẩu vào, đây là mật khẩu Gmail của bạn.

Sau đó nhấn hoàn thành (Done)

huong-dan-cap-quyen-truy-cap-google-adwords-9

Bạn sẽ được dẫn đến giao diện như hình dưới, lúc này bạn báo cho người trao quyền cho bạn truy cập là bạn đã đến bước này và chờ người trao quyền mở tài khoản Google Adwords đồng ý cho bạn.\

Lưu ý: Không bấm nút Decline, nút này sẽ từ chối.

huong-dan-cap-quyen-truy-cap-google-adwords-10

Sau khi người được trao quyền thông báo họ đang chờ sự đồng ý,

Bạn về tài khoản Google Adwords của mình, nhấn nút đồng ý (Grant access), nếu không thấy bạn nhấn F5 để làm mới trang là sẽ thấy.

huong-dan-cap-quyen-truy-cap-google-adwords-11

Sau khi đồng ý trao quyền, thì hệ thống Google Adwords lại gửi 01 email cho người được trao quyền, lúc này bạn thông báo hãy truy cập vào Google Adwords như link trong hình.

Thế là bạn cấp quyền thành công rồi.

huong-dan-cap-quyen-truy-cap-google-adwords-12

Lưu ý: bạn nhớ cấp quyền theo cấp độ nhé, vì nếu là tài khoản quan trọng bạn trao quyền cao nhất thì không nên.

Chúc các bạn thành công !

Hướng dẫn cấp quyền truy cập tài khoản Google Adwords
5 (100%) 4 Đánh Giá
Danny Shelton Jersey