Tracking địa chỉ IP truy cập vào website bằng Google Analytics

Đôi khi website của bạn bị tấn công bởi một luồng traffic rất nhiều từ một địa chỉ IP nào đó, hay đơn giản bạn bị bọn Click Tặc đánh vào quảng cáo từ một địa chỉ IP nào đó. Để theo dõi được địa chỉ IP này, bạn phải hỏi ông IT, và câu trả lời là cái này phải đọc file log, parse số liệu….và cuối cùng là khó lắm.

Hôm nay tôi chia sẽ bạn một cách để có thể xem được địa chỉ IP truy cập đến website của mình thông qua Google Analytics, kết hợp với Google Tag Manager.

Đầu tiên, bạn phải có một tài khoản trên Google Tag Manger và nhúng đoạn code tracking của nó vào website của mình.

Và tất nhiên bạn cũng phải có code tracking của Google Analytics của website đó. Và nhớ một điều là chưa cần phải gắn code đó vào website nhé.

1. Thiết lập Dimensions trong Google Analytcis
Vào Admin, chọn Custom Definitions, chọn Custom Dimensions.

tracking-ip-in-google-analytics

Click New Custom Dimension

tracking-ip-in-google-analytics2

tracking-ip-in-google-analytics3

Trong mục Name, bạn nhập tên cho gợi nhớ, ở đây tôi dùng Ips.
Xem chỗ mũi tên, nó là Dimension1 nhé.

tracking-ip-in-google-analytics4

Chọn Customization -> New Custom Report

Title đặt tên của Report, ở đây tôi dùng là Test Ips
Trong tab, tôi dùng luôn Ips
Type: Chọn Flat Table
Trong mục Dimension, click vào +add Dimension, lúc này bạn chọn dimension có tên mà bạn đã đặt trong mục Custom Dimension trước đó, trong trường hợp này là Ips.
Trong phần Metrics chọn là Session.
Sau đó nhấn Save.

tracking-ip-in-google-analytics5

2. Code tracking của Google Analytics:
Để lấy được IP của địa chỉ quy cập ta phải dùng một thư viện của Javascript
<script type=”text/javascript” src=”http://l2.io/ip.js?var=myip”></script>
Lúc này biến myip sẽ là địa chỉ IP truy cập vào website của bạn.
Tiếp đến đó là đoạn mã lấy từ Google Analytics cho trang web của mình.

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-xxxxxx, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’, {
‘dimension1’: myip
});
</script>

*Lưu ý cho tôi là đoạn: ga(‘send’, ‘pageview’, { ‘dimension1’: myip });
Trong đoạn này, bạn thay thấy xuất hiện biến Dimension1, đây là thông số bạn tạo ra trong phần Custom Dimension. Nếu khi bạn tạo Custom Dimension nào thì thay nó bằng tên tương ứng.
Như vậy đoạn code tracking của Google Analytics hoàn chỉnh sẽ là:

<script type=”text/javascript” src=”http://l2.io/ip.js?var=myip”></script>
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-xxxxxx, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’, {
‘dimension1’: myip
});
</script>

Thay UA-xxx bằng ID của Analytics của bạn.
3. Đưa code tracking vào Google Tag Manager:
Sau khi có đoạn code tracking rồi, việc của bạn là triển khai nó trên Tag Manager.
Tạo một Tag mới

tracking-ip-in-google-analytics6

Đặt tên cho Tag, ở đây tôi đặt là Test IP
Choose Product, chọn Custom HTML Tag

tracking-ip-in-google-analytics7

Dán code tracking của Google Analytics vào khung trên, sau đó nhấn Continue.
Trong mục Fire on chọn All Page, và tiếp tục nhấn Create Tag.
Công việc cuối cùng là nhấn Publish Tag vừa tạo.
Bây giờ mở Analytics ra và tận hưởng thành quả.

tracking-ip-in-google-analytics8

tracking-ip-in-google-analytics9

Lưu ý:
1. Bạn không cần phải là một coder mới làm được điều này, chỉ cần yêu cầu coder gắn cái code tracking của Google Tag Manager vào web thôi.
2. Với thư viện lấy địa chỉ IP của Javascript: Bạn có thể sử dụng bất kỳ một thư viện có sẵn nào.

Chúc các bạn thành công !!

Tracking địa chỉ IP truy cập vào website bằng Google Analytics
3.99 (79.72%) 71 Đánh Giá
Danny Shelton Jersey