[Bài 3] Thiết lập mục tiêu “Goal” trong Google Analytics

Sau khi cài đặt Tracking vào website của bạn, bạn muốn thiết lập một số mục tiêu của trang web của mình.

Ví dụ: Khi bạn có một trang đăng ký thành viên, được kết thúc tại trang web
http://business.com/cam-on.htm
Và bạn muốn biết có bao nhiêu người hoàn thành việc đăng ký này.
Đến lúc này là thời điểm bạn cần đặt mục tiêu.

thiet-lap-muc-tieu-trong-google-analytics-2

Click vào Goals

thiet-lap-muc-tieu-trong-google-analytics-3

Click New Goal

thiet-lap-muc-tieu-trong-google-analytics-4

Nhập vào tên Goal. Trong trường hợp này chọn Destination. Click Continue

thiet-lap-muc-tieu-trong-google-analytics-5

Trong phần Destination, chọn Begin With và nhập vào /cam-on.htm. Đây là trang mà Goal sẽ bắt.
Các bạn chú ý phần Funnel: Đây là phần cho phép chúng ta thiết lập cái phểu để biết trước khi đến Goal thì nó như thế nào.
Ví dụ: Trước khi đi đến trang /cam-on.htm thì có trang /dang-ky.htm
Chúng ta muốn biết, có bao nhiêu người vào đến trang /dang-ky.htm mà không đến trang /cam-on.htm => Không hoàn thành việc đăng ký.
Thiết lập như sau:
Step 1: Tên: Dangky, Screen/Page: /dang-ky.htm
Step 2: Tên: Thanhcong, Screen/Page: /cam-on.htm
Sau khi hoàn thành các bước trên thì chọn Save để lưu lại Goal.
Lưu ý: Để có thể bắt được Goal thì bạn phải gắn code conversion vào trang cuối. Trong ví dụ này là cam-on.htm

Chúc các bạn thành công nhé!


[Bài 3] Thiết lập mục tiêu “Goal” trong Google Analytics
4.97 (99.43%) 35 Đánh Giá
Danny Shelton Jersey